กระทะโคเรียคิง กรณีศึกษาของผู้บริโภคกับเทคนิคการตลาดของไทย

 การตลาดขายตรงนับเป็นการตลาดที่กำลังขยายตัวเป็นอย่างมากในประเทศไทย ทำให้มีการแข่งขันทางด้านการตลาดและโฆษณากันเป็นอย่างสูง ซึ่งในกรณีของกระทะโคเรียคิงนั้นมีจุดขายของสินค้า คือ