เกษตรยุคใหม่ต้องอินเทรนด์อาหารสุขภาพ

 

ปัจจุบันอาชีพเกษตรกรนับเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น เห็นได้จากข่าวของบุคคลที่ลงทุนลาออกจากงานประจำเพื่อลงมือสร้าง