คิดใหญ่ไปให้ถึง

 

“  ผมอยู่ในชีวิตของนักเล่นหุ้นมา 30 กว่าปี เข้าตลาดหุ้นมาตั้งแต่ประมาณปี 2521 ตั้งแต่เป็นแมงเม่า จนกระทั่งวันนี้เป็นขาใหญ่บ้าง เสี่ยบ้าง ตามแต่ใครจะตั้งฉายาให้ ผมเป็นนักลงทุนที่อยู่ใต้ความเสี่ยงทุกประการ แต่จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ในตลาดหุ้น ทำให้เรามีวิธีคิดที่เป็นรูปแบบของเราเอง จากที่เคยพลาดมาเยอะแล้ว เราก็เข้าใจวิธีบริหารความเสี่ยงของตัวเอง  ”